TH | EN

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานจัดซื้อจัดจ้าง 1
  • ข่าวรับสมัครงาน
   
 + อ่านทั้งหมด   
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ประกาศ FSCT ขายที่ดิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 01 ส.ค. 2556
+ อ่านทั้งหมด
หัวข้อสัมมนา/ฝึกอบรม สถานที่ ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อออนไลน์ การรับสมัคร
อบรม “นักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล สู่ Smart PR มืออาชีพ”
ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2565
โรงแรมเอเชียพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 100 - กรอกใบสมัคร
อบรม “คณะกรรมการอำนวยการ”
ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565
โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 100 - กรอกใบสมัคร
  • ข่าวกิจกรรม ชสอ.
   
 + อ่านทั้งหมด   
 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM