TH | EN

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานจัดซื้อจัดจ้าง 1
  • ข่าวรับสมัครงาน 4
   
 + อ่านทั้งหมด   
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ประกาศ FSCT ขายที่ดิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 01 ส.ค. 2556
+ อ่านทั้งหมด
หัวข้อสัมมนา/ฝึกอบรม สถานที่ ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อออนไลน์ การรับสมัคร
“เจาะประเด็นกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” (สำหรับสหกรณ์ในสถานประกอบการ)
วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565
ศูนย์ประชุมมูฟอีเว้นท์ เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดาวน์โหลด เปิดรับสมัคร
สัมมนา “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสหกรณ์”
วันที่ 26–27 พฤษภาคม 2565
โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 100 ดาวน์โหลด เปิดรับสมัคร
  • ข่าวกิจกรรม ชสอ.
   
 + อ่านทั้งหมด   
 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM