TH | EN

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวรับสมัครงาน 4
   
 + อ่านทั้งหมด   
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
+ อ่านทั้งหมด
หัวข้อสัมมนา/ฝึกอบรม สถานที่ ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อออนไลน์ การรับสมัคร
อบรม “วิทยากรสหกรณ์มืออาชีพ”
ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2567
โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เต็มแล้วค่ะ ดาวน์โหลด ปิดรับสมัคร
สัมมนา เรื่อง “กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการบริหารงานสหกรณ์”
ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2567
โรงแรมเวลาดี นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เต็มแล้วค่ะ ดาวน์โหลด ปิดรับสมัคร
  • ข่าวกิจกรรม ชสอ.
   
 + อ่านทั้งหมด   
 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM