TH | EN

 

การคัดเลือก สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น


   

แบบกรอกข้อมูลเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น  

  • รายละเอียดโครงการ[ ดาวน์โหลด]
• แบบกรอกข้อมูลเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น [ ดาวน์โหลด]
   

แบบกรอกข้อมูลเข้ารับการคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น

  • รายละเอียดโครงการ[ ดาวน์โหลด]
• แบบเสนอชื่อนักวิชาการ [ ดาวน์โหลด]
• แบบเสนอนักบริหาร [ ดาวน์โหลด]
• แบบเสนอนักปฏิบัติการ [ ดาวน์โหลด]
• แบบประเมินคะแนนนักวิชาการ [ ดาวน์โหลด]
• แบบประเมินคะแนนนักบริหาร [ ดาวน์โหลด]
• แบบประเมินคะแนนนักปฏิบัติการ [ ดาวน์โหลด]
• คู่มือสำหรับผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ[ ดาวน์โหลด]
   

ผลการประกวดสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น นักสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2548 - ปัจจุบัน

2564      
2563 2562 2561 2560
2559 2558 2557 2556
2555 2554 2553 2552
2551 2550 2549 2548
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM