นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก]

วันที่เขียนข่าว : 30 พ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
เรื่อง ข้อตกลงและเงื่อนไขการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก]

วันที่เขียนข่าว : 7 มิ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM