TH | EN

ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ชสอ. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2564 09 พ.ย. 2564
2 ประกาศสอบราคาจัดจ้างการทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพกลุ่ม 26 ส.ค. 2564
3 ประกาศสอบราคาการจ้างบริการรักษาความสะอาด ปี 2564 13 ส.ค. 2564
4 ประกาศสอบราคาการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ปี 2564 13 ส.ค. 2564
5 ประกาศสอบราคาการจ้างบริการดูแลภูมิทัศน์และต้นไม้ตกแต่ง ปี 2564 13 ส.ค. 2564
6 ประกาศ FSCT ขายที่ดิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 01 ส.ค. 2556
 หน้า | 1

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM