TH | EN

 

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ : CQA


กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ [ดาวน์โหลด] (4.62 MB)
     

 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM