TH | EN

ชสอ. เข้าพบ หม่อมราชวงศ์ดัจฉราพิมล รัชนี เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ องค์บิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
        วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ชสอ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เข้าพบ หม่อมราชวงศ์ดัจฉราพิมล รัชนี เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ องค์บิดาแห่งการสหกรณ์ไทย การจัดทำหอประวัติองค์บิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และการจัดทำหนังสือที่ระลึก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณต่อขบวนการสหกรณ์ไทยอย่างอเนกอนันต์ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจและสักการะบูชาของขบวนการสหกรณ์และบุคคลทั่วไป ณ วังถนนประมวญ  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 16 ก.พ. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM