TH | EN

พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
        วันที่ 15 กันยายน 2566 นายวิทยา ประเทศ รองประธานกรรมการ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ และนายชำนาญ อมตเวทย์ กรรมการดำเนินการในฐานะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลเขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรมจำนวน 95 คน 52 สหกรณ์ ทั้งนี้ ชสอ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนให้กับเขตพื้นที่ฯ จำนวนเงิน 300,000 บาท ณ โรงแรมบลูฮิปโป จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่เขียนข่าว : 15 ก.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM