TH | EN

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
[เอกสารแนบ]
       ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านบัญชีและเงินฝาก (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) 
 
       ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ผ่านทาง E-mail: egat.sc.hr@gmail.com เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2566 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์
1. คุณวราภารณ์ 08 1499 7265 
2. คุณสิริพร 08-4387-7744
3. คุณจิรพรรณ 06-5121-6963
วันที่เขียนข่าว : 04 ก.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM