TH | EN

สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด รับสมัครบุคคล ในตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
[เอกสารแนบ]
       ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) 
 
       ขอรับใบสมัครพร้อมกับยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ได้ที่ทำสำนักงานสหกรณ์ อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ชั้น 1 เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป เวลา 8.30 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2301 1192-94 หรือเว็บไซต์สหกรณ์ https://pcoop.premier.co.th/
วันที่เขียนข่าว : 01 มิ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM