TH | EN

ชสอ. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Federation of Community Credit Cooperatives: KFCC)
        วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พลตำรวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการ ร้อยตำรวจเอก สุวิทย์ มากด้วง รองประธานกรรมการ นายโกวิท เกตุงาม กรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Federation of Community Credit Cooperatives: KFCC) และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสององค์กร ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
วันที่เขียนข่าว : 24 พ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM