TH | EN

ชสอ. ให้การต้อนรับคณะของ German Cooperative and Raiffeisen Confederation (DGRV) และ Lao PDR โดยการนำของ ACCU เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
        วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก สุวิทย์ มากด้วง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะของ German Cooperative and Raiffeisen Confederation (DGRV) และ Lao PDR จำนวน 8 คน โดยการนำของ ACCU เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ระหว่าง ชสอ. และ DGRV ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี        
วันที่เขียนข่าว : 19 พ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM