TH | EN

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
[เอกสารแนบ]
        ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่ บัดดนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.30 (ทุกวันทำการ) ณ สำนักงานสหกรณ์ออมรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เลขที่ 23/17-20 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2384 2493 - 4 ต่อ 20
วันที่เขียนข่าว : 16 พ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM