TH | EN

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
[เอกสารแนบ]
        ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์(รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) ดังนี้
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา 
2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 
       ขอรับใบสมัครพร้อมกับยื่นใบสมัคร ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด กระทรวงอุตสาหกรรม (อาคารนารายณ์ ชั้น 3) เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามโทร. 02-853-3884 หรือ 063-249-7900 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.coopindustry.com
 
วันที่เขียนข่าว : 30 มี.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM