TH | EN

ชสอ. เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด
        เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับเชิญเป็นเกียรติการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมได้พบปะสมาชิกสหกรณ์ ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลตำรวจตรี เสริมพันธ์ ศิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และพันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน 
       
        ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านเข้าร่วมประชุม อาทิ พลตำรวจโทสมเดช  ขาวขำ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ นายอนุรักษ์  รุ่งเรือง กรรมการ สส.ชสอ. นายแพทย์ชรินทร  แพทยนันทเวช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันที่เขียนข่าว : 19 พ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM