TH | EN

ชสอ. มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์แห่งใหม่ ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ
       วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม ศาลตายาย และมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีให้แก่ นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์แห่งใหม่ ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ เลขที่ 8/5 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 
        อาคารสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย สุวรรณภูมิ แห่งใหม่พื้นที่ 3 ไร่ บนถนนกิ่งแก้ว เพื่อใช้ทดแทนการเช่าสำนักงานเดิมบริเวณที่จอดรถ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ บมจ.การบินไทย ที่สหกรณ์ต้องแบกรับค่าเช่าต่อเดือนสูงและจะมีการปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นในทุกๆ 3 ปี โดยการจัดซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสำนักงานแห่งใหม่ครั้งนี้ได้รับการอนุมัติ ตามหลักการและเหตุผลที่คณะกรรมการดำเนินการนำเสนอต่อสมาชิกในประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 หลังจากนั้น จึงได้เข้าสู่ขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกที่ดินที่มีความเหมาะสม คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อที่ดิน เนื้อที่ 3 ไร่ และจดทะเบียนถือครองสิทธิปรากฏตามการโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยใช้เวลาการดำเนินการก่อสร้างต่อเติม ตกแต่ง และปรับปรุงพื้นที่ ตามขั้นตอนและระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 6 เดือน สหกรณ์รับมอบอาคารไปเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565  ที่ทำการสำนักงานสหกรณ์ สุวรรณภูมิแห่งใหม่มีความเพียบพร้อมด้านความสะดวกสบายให้แก่สมาชิก ด้วยระยะห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 6 กิโลเมตร โดยมีที่จอดรถไว้บริการสมาชิกมากกว่า 50 คัน จากแนวคิดการออกแบบที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวผสมผสานความกลมกลืนด้วยความสอดคล้องในเชิงธุรกิจที่มีความเกี่ยวพันกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และถูกต้องตามลักษณะฮวงจุ้ย ด้วยการแบ่งสรรพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างลงตัว โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากโรคติดต่อด้านการสัมผัสในยุคโรคระบาดโควิด19 สวนหย่อมหย่อนใจให้กับสมาชิก และการประหยัดพลังงานด้วยความกว้างขวางของพื้นที่ สำนักงานแห่งใหม่นี้ สหกรณ์จึงสามารถต่อเติมพื้นที่ เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร พร้อมทั้งการ  ต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ด้านสารสนเทศ ด้วยงบประมาณการจัดซื้อและก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 150 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความจำเป็นตามหลักการและเหตุผลเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่สำนักงานเดิมและพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารเดือนละ 5 แสนบาท โดยตามโครงการ สำนักงานแห่งใหม่ของสหกรณ์แห่งนี้สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 20-25 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายค่าเช่าของสหกรณ์ฯ ดังนั้น นอกจากจะทำให้สหกรณ์มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้สหกรณ์ประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละปีมากถึง 6 ล้านบาท  การลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งให้กับสหกรณ์และสมาชิกอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 22 ก.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM