TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
106989106989106989106989106989106989
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5795794257957942579579425795794257957942579579425795794257957942

ชสอ. สนับสนุนโครงการกิจกรรมของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
[เอกสารแนบ]
        ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดตั้ง "กองทุนกลาง" เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการ กิจกรรมของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประจำทุกปี สำหรับ ปี 2563 ชสอ. จะพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ที่มีความจำเป็น ได้ประโยชน์และเหมาะสมที่สุด โดยจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ โครงการละ 15,000.- บาท โดยมี รายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนและแบบแสดงรายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ
 
        ดังนั้น จึงขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ในการนำเสนอโครงการดังกล่าว โดยส่งให้เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ตามภูมิภาคของสหกรณ์ท่าน ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และให้เขตพื้นที่สหกรณ์มาชิก ชสอ. พิจารณาคัดเลือกโครงการที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด จังหวัดละ 1 โครงการ ส่งให้ ชสอ. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
 
 
หมายเหตุ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์โรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก ชสอ. แล้ว ไม่สามารถรับทุนได้อีก
วันที่เขียนข่าว : 23 ธ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM