TH | EN

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
[เอกสารแนบ]
        ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์(รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) ดังนี้
 
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา 
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิติกร จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์และประมวลผล จำนวน 2 อัตรา
 
       ขอรับใบสมัครพร้อมกับยื่นใบสมัคร ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อาคาร 3 ชั้น 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น.
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  0-2009-6888 ต่อ 2710-2715 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.peacoopindustry.or.th
วันที่เขียนข่าว : 28 เม.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM