TH | EN

พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จำกัด
        วันที่ 8 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 ร่วมกับ พลอากาศตรีปราโมทย์ วันวาน รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จำกัด พร้อมด้วย นายวิทยา ประเทศ นายเทิม มิตรจิต กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และแขกผู้มีเกียรติของสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สหกรณ์ได้รับการคัดเลือกจาก ชสอ. ให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565
วันที่เขียนข่าว : 08 มี.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM