ชสอ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 24 ต.ค. 59

      ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ นพ.วิษณุกร อ่อนประสงค์ นายอุทัย ศรีเทพ ผู้ตรวจสอบกิจการ นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean of Community Credit Cooperatives : KFCC) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
วันที่เขียนข่าว : 25 ต.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM