ชสอ. รับพระราชทานผ้าพระกฐิน (ผ้าไตร) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[เอกสารแนบ]

         พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย พลตำรวจโทมงคล กมลบุตร รองประธานกรรมการ ชสอ. รับพระราชทานผ้าพระกฐิน (ผ้าไตร) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ โดย ชสอ. เชิญไปทอดถวาย ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดสร้างแข้ จังหวัดอุดรธานี
 
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 13 ต.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM