หนังสือรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
     ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดการประชุมสามัญ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

     ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขอส่ง(ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 มาเพื่อพิจารณา หากเห็นว่ารายงานไม่ถูกต้อง หรือมีคำทักท้วงประการใดกรุณาแจ้งให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทราบภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ ที่ลงในหนังสือฉบับนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2496-1199 ต่อ 204 และ 206
 
 
วันที่เขียนข่าว : 11 ต.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM