ขบวนการสหกรณ์ ยื่นหนังสือต่อประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์ ณ รัฐสภา
[เอกสารแนบ]

        วันที่ 5 กันยายน 2559 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ดร.ก๊ก ดอนสำราญ ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนยื่นหนังสือข้อเสนอของ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด ต่อ พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่นๆ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับนำเข้าที่ประชุม ครม. ในวันที่ 14 กันยายน 2559 โดยทางสามหน่วยงานได้สรุปความเห็นของขบวนการสหกรณ์ทั้งข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พร้อมข้อมูลพัฒนาเครื่องมือทางการเงินบุคลากรและระบบกำกับดูแลสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วันที่เขียนข่าว : 05 ก.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM