คลังไฟเขียวชะลอเสนอร่างพ.ร.บ.การประกอบกิจการทางการเงินขยายเวลา 120 วันตามขอ พร้อมร่วมวางระบบการเงิน สอ./สค.

        คลังไฟเขียวชะลอเสนอร่างพ.ร.บ.การประกอบกิจการทางการเงินขยายเวลา 120 วันตามขอ พร้อมร่วมวางระบบการเงิน สอ./สค. การประชุมหารือเป็นไปด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี ระหว่างขบวนการสหกรณ์นำโดย ดร.ก๊ก ดอนสำราญ ประธานสสท. พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานชสอ. นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานชสค.และคณะ กับ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ช่วงเช้าของวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ผู้นำสหกรณ์ได้นำเสนอถึงความกังวลของภาคสหกรณ์ต่อการที่จะสูญเสียความเป็นเอกภาพของขบวนการสหกรณ์ และการธำรงรักษา อุดมการ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ภายใต้พ.ร.บ. การประกอบกิจการทางการเงิน แต่พร้อมรับข้อชี้แนะ แนวทาง วิธีการในการเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งด้านการเงินของ สอ./สค. มาปรับปรุงเพิ่มเติมไว้ใน พ.ร.บ.สหกรณ์ และขอเวลา 120 วัน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสหกรณ์ทั่วประเทศให้เกิดความละเอียดรอบคอบในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์และแผนพัฒนาระบบ สอ./สค. ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวแสดงความดีใจที่ทั้งสองฝ่ายมองเห็นปัญหาและความจำเป็นร่วมกันทีจะต้องปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินของสอ/สค. พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการกำกับดูแลด้านการเงินเพื่อให้ระบบสอ/สค.มีความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืนเป็นที่พึ่งและเชื่อมั่นต่อสมาชิกได้อย่างแท้จริง ท่านปลัดเสนอว่าอาจต้องตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน และจะได้นำเรื่องเสนอท่าน อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบ และชะลอการเสนอร่างพ.ร.บ.การประกอบกิจการทางการเงินออกไปอีก120วันตามที่ขบวนการสหกรณ์ร้องขอบรรยากาศแห่งความร่วมมือได้เปิดขึ้นแล้วขอให้บรรดาผู้นำใช้โอกาสที่ดีนี้สร้างความมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนให้ระบบสหกรณ์ไทยในทศวรรษต่อไปด้วย
 

(สรุปโดย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน วันที่ 29 สิงหาคม 2559)
วันที่เขียนข่าว : 30 ส.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM