คณะนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักงาน ชสอ.

       คณะนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จำนวน 105 คน นำคณะโดย ผศ.ดร.เมตตตร ศรีโพธิ์ชัย เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ ชสอ. ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 26 ส.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM