ชสอ. เข้าหารือและสำรวจสถานที่ในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อ.นพพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
นายชัยยุทธ์ มาศสุพงศ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ นายธนู มีสัตย์ กรรมการดำเนินการ นายปณิธาน ณ นคร ที่ปรึกษา และ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าหารือและสำรวจสถานที่ในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อำเภอนพพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559
วันที่เขียนข่าว : 23 ส.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM