ชสอ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2559

      นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช กรรมการดำเนินการ ชสอ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด โดยมีนายกังวาล นาคศรีสังข์ ประธานกรรมการเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
วันที่เขียนข่าว : 01 ส.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM