คณะผู้บริหาร ชสอ. ถวายพระพร 12 สิงหาคม มหาราชินี

      พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝายจัดการ ชสอ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
วันที่เขียนข่าว : 21 ก.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM