ขอเชิญร่วมประกวดหนังสั้นสหกรณ์ ในกรอบแนวคิด "สหกรณ์กับชีวิตที่พอเพียง"
[เอกสารแนบ]

         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด ขอเชิญร่วมประกวดหนังสั้นสหกรณ์ ในกรอบแนวคิด "สหกรณ์กับชีวิตที่พอเพียง"
ประเภทรางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ
- ประเภทสมาชิกสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด  โล่เกียรติยศและเงินรางวัล  จำนวน  15,000 บาท
2. รางวัลชนะเลิศ
- ประเภทนักเรียนนักศึกษาทั่วไป  โล่เกียรติยศและทุนการศึกษา  จำนวน  10,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งประกวด
1. ประเภทสมาชิกสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด
2. ประเภทนักเรียนนักศึกษาทั่วไป (อยู่ในระหว่างการศึกษาทุกระดับ ไม่เกินระดับปริญญาตรี ในวันที่สมัครเข้าประกวด ทั้งนี้ต้องระบุสถานศึกษาและมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา)

โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและผลงาน ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด 34-35 ถ.สามัคคีสุข1 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา วงเล็บมุมซอง "หนังสั้นสหกรณ์" ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์) รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โลดใบสมัครได้ที่ www.spsc-coop.com
วันที่เขียนข่าว : 15 ก.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM