"สหกรณ์ออมทรัพย์ในกำกับของกระทรวงการคลัง” โอกาสหรืออุปสรรคในการพัฒนา : คำถามที่ต้องการคำตอบ

       นางสาวศศิมาศ  พรรณรัตน์ เลขานุการ พร้อมด้วย นายณฐกร แก้วดี  นายชัยรัตน์ ปันนวน กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมงานสัมมนาพร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "สหกรณ์ออมทรัพย์ในกำกับของกระทรวงการคลัง” โอกาสหรืออุปสรรคในการพัฒนา : คำถามที่ต้องการคำตอบ จัดโดย นิสิตปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ร่วมกับภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ร่วมเป็นวิทยากรในฐานะผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน ร่วมกับ วิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์หลายหน่วยงานที่กำกับดูแลการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ นักสหกรณ์แห่งชาติ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ณ ณ ห้องประชุม5503 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นมาจากแนวคิดของรัฐบาลที่จะให้กระทรวงการคลังเข้ามาควบคุมสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน จึงเป็นประเด็นสำคัญที่สหกรณ์ต้องการศึกษาความเป็นไปได้รวมถึงโอกาสและอุปสรรครวมถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อการบริหารงานสหกรณ์ในอนาคต
วันที่เขียนข่าว : 11 ก.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM