ชสอ. เข้าร่วมงานสัมมนา100 ปี สหกรณ์ไทยกับบทบาทสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 -8 กรกฎาคม 2559

       พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ เข้าร่วมงานสัมมนา100 ปี สหกรณ์ไทยกับบทบาทสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน " Coop : Building a Better World" On the Occasion of Centenary Celebration of Thai Cooperative Movement ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4  -8 กรกฎาคม 2559 โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดแลดร. ก๊ก ดอนสำราญ ประธานสันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐและขบวนสหกรณ์ของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จำนวนกว่า 200 คน
วันที่เขียนข่าว : 05 ก.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM