ชสอ. และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ร่วมหารือ เรื่องการให้บริการเครือข่าย ATM เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 59

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559  พล.โท.ดร.วีระ  วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ คุณกฤษณ์  เนื่องสิกขาเพียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะ  บมจ.กรุงไทย เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับสัญญาการให้บริการเครือข่าย ATM เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นั้น เนื่องจากว่า สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการใหม่  โดยที่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน ATM เรื่องนี้มาก่อนจึงได้เชิญธนาคารเข้ามาให้รายละเอียด    ซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีข้อสรุปถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและพร้อมที่จะทำการปรับปรุงแก้ไขข้อสัญญา ต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 30 มิ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM