คณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์ฯ

       วันที่ 22 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ การกำหนดงวดการชำระหนี้ของสหกรณ์และการสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด โดยมี นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ขี้นเวทีสัมมนาร่วมกับ ดร. ก๊ก ดอนสำราญ ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ นานมานะ สุดสงวน และนายมงคลัตถ์ พุกะนัดต์ รองประธานฯทสันนิบาตสหกรณ์ พร้อมผู้เข้าร่วมสัมมนาจากชุมนุมสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์ฯ
วันที่เขียนข่าว : 22 มิ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM