ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ ครั้งที่1/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ ครั้งที่1/2559 โดยมี นายธีระภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคธนาคาร และภาคสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยกันศึกษา วิเคราะห์การเงินของระบบสหกรณ์ และแนวทางการขับเคลื่อนในการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 21 มิ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM