คณะกรรมการ ชสอ. เข้าพบ นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อแนะนำคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ชุดใหม่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

      พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ และ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าพบ นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อแนะนำคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ชุดใหม่ และพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการประสานความร่วมมือในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 20 มิ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM