คณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

       เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนควนตะแบก อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดย ชสอ. สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 495,000 บาท เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านการสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 20 มิ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM