คณะผู้แทนองค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศจาก Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation of Nepal เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.

       พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พลตำรวจโท มงคล กมลบุตร รองประธานกรรมการ นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการและประธานกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ (รม.) นายณฐกร แก้วดี กรรมการ รม. และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation of Nepal ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และเจ้าหน้าที่จากสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions:  ACCU) จำนวน 7 คน เข้าศึกษาดูงานกิจการ ชสอ. เพื่อวัตถุประสงค์ในการเตรียมการออกพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่และเรียนรู้ถึงการดำเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงาน ชสอ.
      นอกจากนี้ ยังเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ชสอ. อีก 2 แห่ง ได้แก่ สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จก. และ สอ. โรงพยาบาลตำรวจ จก. ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559
วันที่เขียนข่าว : 13 มิ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM