7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

 
        พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559”จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งจัดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ให้แพร่หลายไปทั่วประเทศ โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงาน มีขบวนการสหกรณ์ไทย นักเรียนและครู เข้าร่วมงานประมาณ 800 คน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ กรมราชองครักษ์ (เกียกกาย) กรุงเทพฯ
วันที่เขียนข่าว : 08 มิ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM