ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการระดับภูมิภาคเอเชีย
[เอกสารแนบ]
      ด้วยสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU) ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (National Credit Union Federation of Korea : NACUFOK) กำหนดจัดสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย “การวางอนาคต – ความเชื่อมโยง ความร่วมมือ และการสร้างความแตกต่าง (Shaping our Future – Connect, Collaborate, Differentiate)” ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 - 11 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุม Songdo Convesia (Convention Center) เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียได้ร่วมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กับการพัฒนา ความสำคัญของการรวมเครือข่ายเข้าด้วยกัน ภารกิจด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แท้จริง ข้อมูลข่าวสารล่าสุดและการพัฒนาในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์

      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด พิจารณาเห็นว่า โครงการสัมมนาดังกล่าวเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสอันดียิ่ง สำหรับผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์จะได้ศึกษาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิสัยทัศน์กับผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศต่างๆ จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ที่สหกรณ์เห็นสมควรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระดับภูมิภาคเอเชีย โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร พร้อมชำระค่าลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ประสงค์ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการอำนวยความสะดวกต่อไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2496-1199 ต่อ 318 คุณรัชรินทร์ หรือ 334 คุณกรกช
วันที่เขียนข่าว : 06 มิ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM