คณะกรรมการใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ชสอ.

      พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. นำคณะกรรมการดำเนินการใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ ชสอ. ประจำปี 2559 สักการะพระพุทธมงคลมหาชนอภิปูชนีย์ ศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้าบริหารงาน ชสอ. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 06 มิ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM