คณะผู้แทนสมาคมธุรกิจรายย่อยจีน (CAM) สมาคมพัฒนาสตรีซี่เซียง และศูนย์บริการจ้างงานยูนนานคุณหมิง เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.

       ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา รองประธานกรรมการ ร.ต.ต. จรัส แสงวรรณลอย นายณฐกร แก้วดี กรรมการคณะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ (รม.) นายประจวบ คงเป็นสุข ผู้เชี่ยวชาญคณะ รม. และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมธุรกิจรายย่อยจีน (China Association of Microfinance: CAM)สมาคมพัฒนาสตรีซี่เซียง (Xixiang Women’s Development Association)ศูนย์บริการจ้างงานยูนนานคุณหมิง(Yunnan Kunming Reemployment Service Center)และเจ้าหน้าที่จากสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions:  ACCU)จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงานกิจการ ชสอ. เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงาน ชสอ.
       นอกจากนี้ ยังเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ชสอ. อีกหนึ่งแห่ง ได้แก่ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จก. ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
วันที่เขียนข่าว : 23 พ.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM