ชสอ. นำคณะผู้บริหาร ชสอ. เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

       ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. นำคณะผู้บริหาร ชสอ. เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมมาราชกุมารี เพื่อถวายรายงานการจัดสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดย ชสอ. สนับสนุนงบประมาณจำนวน 444,533 บาทในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 17 พ.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM