ชสอ. เข้าร่วมงานการรับ-ส่งมอบงานประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือชุดเก่าและชุดใหม่ ณ สอ.ครูสกลนคร จก.

        ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในการรับ-ส่งมอบงานประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือชุดเก่าและชุดใหม่ ระหว่างนายเสกสรร โสภารัตน์ประธานชมรมฯ ชุดเก่า และ นายเชิดชัย สิงห์มหันต์ ประธานชมรมฯ ชุดใหม่ พร้อมประชุมคณะกรรมการชมรมชุดใหม่-ชุดเก่า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ สอ.ครูสกลนคร จก.
วันที่เขียนข่าว : 11 พ.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM