เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนโลก (WOCCU) และเจ้าหน้าที่จากสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) เข้าพบผู้บริหาร ชสอ.

        ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา รองประธานกรรมการ นายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ นายประจวบ คงเป็นสุข ผู้เชี่ยวชาญคณะความร่วมมือระหว่างประเทศ และนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ให้การต้อนรับMr. Brian McCrory เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนโลก (World Council of Credit Unions: WOCCU)พร้อมผู้ติดตาม และเจ้าหน้าที่จากสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) จำนวน 4 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการ ชสอ. และศึกษาการดำเนินงานขององค์การสหกรณ์ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 20 เม.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM