ชสอ.ให้การต้อนรับ สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จก. เข้าศึกษาดูงานโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

        ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายชัยรัตน์ ปันนวน กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด เข้าศึกษาดูงานโครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ นำโดย นายประสาน ชนาพงษ์จารุ ประธานกรรมการ  พร้อมด้วยคณะ  ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางสหกรณ์ให้ความสนใจโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอย่างดีและได้เตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าร่วมโครงการฯ ในลำดับขั้นตอนต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 07 เม.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM