ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์"

        ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์" ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ณ โรงแรมภูเขางาม พาโนรามา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
วันที่เขียนข่าว : 04 เม.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว :
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM