ชสอ. ให้การต้อนรับคณะสมาชิกสหกรณ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด เข้าเยี่ยมชมสำนักงานและศึกษาดูงาน ชสอ.

      ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะสมาชิกสหกรณ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมสำนักงานและศึกษาดูงาน ชสอ. พร้อมรับฟังบรรยาย เรื่องบทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์เมื่อวันที่ 24 มันาคม 2559 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 25 มี.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM