ชสอ.แจ้งผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2558
[เอกสารแนบ]
        ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้มีหนังสือเชิญชวนไปยังสมาชิกให้เข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกนักสหกรณ์ดีเด่น
            ทั้งนี้ ชสอ. จึงขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) และจะมีการโล่ประกาศเกียรติคุณในวันประชุมใหญ่สามาัญ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 316
วันที่เขียนข่าว : 23 มี.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM