การสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
วันที่เขียนข่าว : 21 มี.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM