โครงการศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ระหว่างประเทศสำหรับคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. ประจำปี 2558

      นายอเนก นาคดิลก นายชุมพล คำปา และดร.วิวัฒน์ แดงสุภา รองประธานกรรมการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะ จำนวน 29 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 6-15 มีนาคม 2559 ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐสโลวัค สาธารณรัฐฮังการี  และสาธารณรัฐเช็ก
      โดยคณะได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่ Raiffeisen Zentralbank Österreich AG(RZB)เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559  ณ ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของกลุ่ม RZB ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2470 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเวียนนา RZB เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของออสเตรีย และเป็นศูนย์กลางหรือหน่วยงานชั้นนำของกลุ่มธนาคารRaiffeisenออสเตรีย (RaiffeisenBanking Group : RBG) RBG แสดงให้เห็นถึงการเป็นหนึ่งในสี่ของตลาดการเงินการธนาคารในออสเตรียที่มีสาขามากที่สุด ประมาณ 2,100 สาขา และมีพนักงานมากกว่า 29,000 คน
RGB มีโครงสร้าง 3 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับที่ 1 ธนาคาร Raiffeisen
            ระดับที่ 2 ธนาคาร Raiffeisenระดับภูมิภาค (รวมจากแต่ละจังหวัด)
ระดับที่ 3 RZB
นอกจากนี้ ยังเป็นอันดับ 1 ในการเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านธนาคารออนไลน์ (Online Banking)และธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ในออสเตรีย และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีสมาชิกใน Facebook จำนวน 250,000 ราย
- ธนาคารออนไลน์ (Online Banking)  มีลูกค้าออนไลน์ 1.5 ล้านคน (ส่วนแบ่งการตลาด 40% ในออสเตรีย)และลูกค้าที่เข้าสู่ระบบในแต่ละวันประมาณ 750,000 ราย
- ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) เป็นการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 มีลูกค้าประมาณ 500,000 คน ทำธุรกรรมทางการเงินทางโปรแกรม “Raiffeisen.MeineBank”
            Raiffeisen Bank International (RBI) คือ ธนาคารในเครือ RZB ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน RZB โดยกำเนิดจากการควบรวมส่วนงานธุรกิจหลักของ RZB กับเจ้าของผู้ถือหุ้น Raiffeisen InternationalBank – Holding AG
            ปัจจุบัน RBI มีลูกค้ากว่า 1,000 รายในออสเตรีย และเป็นธนาคารชั้นนำในระดับสากลในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางซึ่งมีสาขามากที่สุด โดยมีสาขาที่ให้บริการกว่า 30 ประเทศ รวมถึงมีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของเวียนนา ประเทศออสเตรีย
       นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร ชสอ. ได้ไปทัศนศึกษาและเข้าเยี่ยมชมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ความสวยงามของเมือง และสถานที่สำคัญต่างๆ ใน 5 ประเทศแถบยุโรปตะวันออก (สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  สาธารณรัฐออสเตรีย  สาธารณรัฐสโลวัค  สาธารณรัฐฮังการี และสาธารณรัฐเช็ก)อาทิเช่น พระราชวังเชรินน์บรุนน์ในกรุงเวียนนา  กรุงบราติสลาวา  กรุงบูดาเปสต์  กรุงปราก และเมืองมิวนิก เป็นต้น
 
วันที่เขียนข่าว : 18 มี.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM