ชสอ. ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
[เอกสารแนบ]
         ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้ดำเนินการทดสอบข้อเขียนและทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครเป็นเจ้าหน้าที่ ชสอ. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ชสอ. จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วันที่เขียนข่าว : 17 มี.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM